Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A1 | B5 8:25 AM 9:55 AM 90 min
A2 | B6 9:55 AM 11:25 AM 90 min
A3 | B7 11:25 AM 1:40 PM 135 min
A Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
B Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
C Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
D Lunch 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Advisory | Tutoring 1:40 PM 2:35 PM 55 min
A4 | B8 2:35 PM 4:05 PM 90 min
Friday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A1 8:25 AM 9:10 AM 45 min
B5 9:10 AM 10:00 AM 50 min
A2 10:00 AM 10:50 AM 50 min
B6 10:50 AM 12:50 PM 120 min
A-Lunch 10:50 AM 11:20 AM 30 min
B-Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
C-Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
D-Lunch 12:20 PM 12:50 PM 30 min
A3 12:50 PM 1:40 PM 50 min
B7 1:40 PM 2:30 PM 50 min
A4 2:30 PM 3:20 PM 50 min
B8 3:20 PM 4:05 PM 45 min
Early Release Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A1/B5 8:25 AM 9:20 AM 55 min
A2/B6 9:20 AM 10:20 AM 60 min
A3/B7 10:20 AM 11:15 AM 55 min
A4/B8 11:15 AM 12:10 PM 55 min