Bell Schedules

Regular Bell Schedule Student Entrance & Scheduled Tutorials from 7:00-8:20 AM
Teacher Prep 7:45-8:25 AM
Description / Period Start Time End Time Length
A1 | B5 8:25 AM 9:55 AM 90 min
A2 | B6 9:55 AM 11:25 AM 90 min
A3 | B7 11:25 AM 1:40 PM 135 min
A Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
B Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
C Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
D Lunch 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Advisory 1:45 PM 2:25 PM 40 min
A4 | B8 2:25 PM 3:55 PM 90 min
Bus Rider Dismissal 3:40 PM
Student Dismissal 3:55 PM
Teacher Dismissal 4:15 PM
Friday Bell Schedule Student Entrance & Scheduled Tutorials 7:00-8:20 AM
Teacher Prep 7:45-8:25 AM
Description / Period Start Time End Time Length
A1 8:25 AM 9:10 AM 45 min
B5 9:10 AM 9:55 AM 45 min
A2 9:55 AM 10:40 AM 45 min
B6 10:40 AM 12:55 PM 135 min
A-Lunch 10:40 AM 11:10 AM 30 min
B-Lunch 11:15 AM 11:45 AM 30 min
C-Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
D-Lunch 12:25 PM 12:55 PM 30 min
A3 1:00 PM 1:40 PM 40 min
B7 1:40 PM 2:25 PM 45 min
A4 2:25 PM 3:10 PM 45 min
B8 3:10 PM 3:55 PM 45 min
Bus Rider Dismissal 3:40 PM
Student Dismissal 3:55 PM
Teacher Dismissal 4:15 PM
Early Release Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A1/B5 8:25 AM 9:25 AM 60 min
A2/B6 9:25 AM 10:25 AM 60 min
A3/B7 10:25 AM 11:25 AM 60 min
A4/B8 11:25 AM 12:25 PM 60 min